Zaměstnávání Srbů v ČR: Příběhy úspěchu a výzev

25. 3. 2024, Praha

Zaměstnanci ze Srbska přinášejí do českých firem své unikátní dovednosti a pozitivní přístup

Zaměstnanci ze Srbska – cenný přínos pro české firmy

V České republice se stále častěji setkáváme s mezinárodním pracovním prostředím, ve kterém hrají významnou roli i zaměstnanci ze Srbska. Podle zástupců firem, kteří se podělili o své zkušenosti, je těžké jednoznačně srovnávat pracovní výkony zaměstnanců ze Srbska s českými zaměstnanci, jelikož každý jednotlivec je specifický. Přesto lze říci, že zkušenosti s nimi jsou pozitivní a Srbové jsou čtvrtou nejpočetnější národností mezi zaměstnanci, včetně Čechů. "Zaměstnanci, kteří mají zájem pracovat, vykazují velmi dobré pracovní výsledky a mají pozitivní přístup k práci," uvedla Petra Hosová, Plant HR manažerka ze společnosti Adient.

shutterstock_1601910079.jpg

Co oceňují firmy na zaměstnancích ze Srbska?

Firmy si cení především schopností, fyzických předpokladů a zručnosti, které Srbové do pracovního procesu přinášejí. "Váží si pracovních podmínek, které jim jako firma nabízíme," zdůrazňuje manažerka. I přesto, že se mohou objevit kulturní rozdíly, důležitým aspektem je nastavení srovnatelných pracovních podmínek pro všechny a vytvoření prostředí založeného na vzájemném respektu.

Jak překonat bariéry mezi zaměstnanci z různých kultur?

Zaměstnavatelé se snaží překonávat předsudky a nedorozumění prostřednictvím transparentní komunikace a spravedlivě nastaveného systému odměňování a benefitů. Výzvou zůstává nastavení srovnatelných pracovních podmínek a pravidel pro všechny zaměstnance, což vyžaduje zejména odpovědný přístup vedoucích pracovníků.

Jak podporovat integraci a spokojenost cizinců v českém pracovním prostředí?

Integrace a spokojenost cizinců se podporuje nejen prostřednictvím přístupu a komunikace, ale také díky programům jako je „Diversity, Equity and Inclusion“, který provází zaměstnavatele jednotlivými tématy.

Jak probíhá nábor a adaptace pracovníků ze Srbska?

Nábor pracovníků ze Srbska začíná u definování podmínek s pracovní agenturou a zahrnuje řadu kroků až po adaptaci zaměstnanců v České republice. "Proces vyřizování pracovního povolení obvykle trvá 2–4 měsíce, po kterém následuje vstupní prohlídka, podepisování smluv a adaptační proces," popisuje zástupkyně firmy.

Testování síly mezi kandidáty

Jedním z vtipných zážitků z procesu náboru bývá například testování síly mezi kandidáty, které se mnohdy stává zábavnou a uvolňující částí celého výběrového řízení. Tato a další pozitivní setkání přispívají k lepší integraci a spokojenosti zaměstnanců ze Srbska v českém pracovním prostředí.


Chcete vědět více o tom, jak najímat pracovníky z ciziny?

Napište nám na visa@manuvia.com a my vám rádi vysvětlíme všechny aspekty a představíme vám naši službu Manuvia International Mobility.