MANUVIA – monitoring trhu práce SK 02/2023

23. 3. 2023, Bratislava

Prinášame vám monitoring trhu práce SK

cz.jpg

Nezamestnanosť na Slovensku 

Nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch. Ukazovateľ vývoja nezamestnanosti PDU dosiahol vo februári hodnotu 4,40 % a medzimesačne klesol o 4 stotiny percentuálneho bodu.

 

PDU dosiahol vo februári úroveň 4,40 %, medzimesačne klesol o 0,04 percentuálneho bodu a v porovnaní
s februárom 2022 sa znížil dokonca o 63 stotín percentuálneho bodu.

  • Nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch a to v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní.
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenalo takéto plošné zníženie nezamestnanosti naposledy
  • vlani v októbri.
  • Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenal Žilinský kraj, v medziročnom porovnaní ubudlo najviac ľudí
  • bez práce v Košickom kraji.
  • Najnižšiu nezamestnanosť si s hodnotou PDU na úrovni 2,38 % udržal aj vo februári Bratislavský kraj.
  • Podľa Inštitútu sociálnej politiky by sa najbližšie mesiace mali niesť v znamení poklesu nezamestnanosti

 

Celý monitoring můžete stánout zde